:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำโดยนายวาทศิลป์ บัวทอง เกษตรอำเภอท่ามะกา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมสำนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการตามตัวชี้วัด ) ครั้งที่ 1