:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
คำนวนระยะทาง....
อยากรู้ระยะทางไม่ต้องถามใครระหว่างจังหวัด/จังหวัด อำเภอ/อำเภอ ตำบล/ตำบล แชร์ต่อให้คนที่คุณรักและเซฟเก็บไว้เลยค่ะ
https://www.dxplace.com/th/caldistance