:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวกนกภรณ์ ดอนเจดีย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพด พร้อมให้คำแนะนำการใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1, 7 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี