:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
12 ก.ย.61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดย นายเจริญ ประวีณไว พร้อมด้วยนางสาวจิตรวรรณ ฤทธิ์ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานกลุ่มสตรีตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 40 คน ณ กลุ่มแม่บ้านมะขามทอง ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกลุ่มแม่บ้านทั้งสองกลุ่มด้วย