:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา นำโดยนายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ นางประภาพรรณ สุนทาวิภาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 4 ณ พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี