:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม
Digital Team (www.dgtfarm.com) มิติใหม่สินค้าเกษตรไทย...บนโลกออนไลน์ เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะมีทีมงานเกษตรดิจิทัลมืออาชีพคอยดูแล อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ หากเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการจับคู่ซื้อขาย รวมถึงสนับสนุนการใช้งานระบบในด้านอื่นๆ อีกด้วย