:: วิสัยทัศน์ “สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” คำขวัญ ทำงานเป็นทีม ข้อมูลทันสมัย ใส่ใจเกษตรกร  

Activities ภาพงานกิจกรรม

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินการกลุ่มเบเกอรี่หนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น ภายใต้โครงการเสร้มสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้ทางกลุ่มได้ฝึกทำเค้ก 3 ชนิดได้แก่ เค้กส้ม เค้กชอคโกแลต และเค้กมะพร้าวอ่อน ผลการทำเป็นไปด้วยดีพร้อมกับประชุมการทำการตลาดของกลุ่มต่อไป